Płaca minimalna w Niemczech

  Od 1 października 2022 wynagrodzenie minimalne w Niemczech wzrosło z 10,45 do 12 euro na godzinę. Zatrudnione osoby, które pracują na pełnym etacie otrzymają zatem 2100 euro bruto (przed zmianą 1800 euro brutto).  Nie jest to koniec dobrych wiadomości, zwrósł również limity zarobków tzw. minipracy z 450 euro do 520 euro.

  Obecnie istnieją nieliczne wyjątki od płacy minimalnej min.:
- młodzież poniżej 18 lat bez wykształcenia zawodowego,
- stażyści,
- uczniówie zawodu,
- zarejestrowani w Niemczech długotrwale bezrobotni.

  Należy mieć na uwadzie, że oprócz ogólnej płacy minimalnej w Niemczech mamy ustaloną płace minimalną branżową. Są one negocjowane przez związki zawodowe i pracodawców w układzie zbiorowym i uznawane za powszechnie obowiązujące. Dotyczą one wszystkich firm danej branży w Niemczech.Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza publikacja zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują odpowiedzialności za poprawność wszystkich zawartych danych, które nie mogą być podstawą roszczeń prawnych. Stan: 06.12.2022.